Čo je DNA?

DNA - čo je to?

Kyselina deoxyribonukleová alebo DNA sa nachádza predovšetkým v bunkovom jadre. Je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi rast a regeneráciu bunky, potrebnú pre vznik a existenciu každého jedinca.

DNA je vlastne dlhé vlákno, ktoré sa nachádza v jadre každej bunky ľudského tela (krv, vlasy, sliny, koža atď.) zvinuté do tzv. chromozómov. V chromozómoch je uložená ako špirála – dvojzávitnica.


Každá ľudská bunka obsahuje 23 chromozómových párov, spolu teda 46 chromozómov, ktoré pochádzajú spolovice od matky (vajíčko) a spolovice od otca (spermia).