Testy na zistenie otcovstva

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O DNA TESTE OTCOVSTVA

DNA test určenie otcovstva umožňuje dokázať pomocou genetickej informácie, či je testovaná osoba tzn. predpokladaný otec biologickým otcom daného dieťaťa alebo nie.

Presný a jednoznačný

V laboratóriách DNA Solutions sú preto DNA testy vykonávané skúsenými odborníkmi, v rámci testu je vždy analyzovaných 19 až 23 znakov, ostatné spoločnosti testujú od 9 -16 znakov

Spoľahlivý a dôveryhodný

Všetky DNA testy sú vykonávané v laboratóriách DNA Solutions vo Veľkej Británií, kde je možné najlepšie kontrolovať a zaistiť najvyššiu kvalitu analýzy všetkých vzoriek. DNA Solutions je jedno z najskúsenejších laboratórií na svete. je neustále kopírované ostatnými laboratóriami . DNA Solutions testuje DNA viac ako 12 rokov a vykonali viac ako 50 000 testov.

Garancia kvality, odbornosti a výhodnej ceny

DNA testy vykonávané v laboratóriách DNA Solutions sú doporučované odbornou lekárskou verejnosťou. Predstavujú dnes najvýhodnejší pomer medzi kvalitou, rýchlosťou a finančnými nákladmi spojenými s týmto vyšetrením.


Nečakajte kým Vám skúšku otcovstva nariadi súd!


OSOBNÉ TESTY OTCOVSTVA

Pokiaľ si nie ste istý svojim otcovstvom, chcete alebo potrebujete sa dozvedieť pravdu, tak je prirodzeným krokom záujem o "osobný test určenia otcovstva". Tento "osobný test" je rovnako spoľahlivý ako "testy súdne". Jediný rozdiel je v anonymite, ktorú "osobný test určenia otcovstva" dovoľuje, vďaka tomu, že vzorky k testovaniu odoberáte testovaným osobám jednoducho sami v domácom prostredí, bez použitia ihly, bez styku s krvou.

Objednanie testu

"Osobný DNA test určenia otcovstva" môžete objednať vyplnením formulára na našich www stránkach, e-mailom, alebo telefonicky na čísle +421 42 432 80 89. Ihneď po prijatí a uhradení objednávky odosielame na vašu adresu.


Ako odoberiem vzorky na vyšetrenie DNA

Testovací "DNA kit", ktorý dorazí na Vami uvedenú adresu, obsahuje všetko, čo potrebujete k jednoduchému a spoľahlivému odberu vzorky DNA z vnútornej strany tváre (vnútri ústnej dutiny). DNA kit obsahuje špeciálne sterilné odberové stierky. Odoberajú sa zvyčajne dve vzorky (pravdepodobný otec a dieťa) - test matky nie je povinný a výsledok je rovnako spoľahlivý aj bez jej účasti. Vzorky buniek odoberte jednoduchým jemným trením stierky vnútri úst proti stene tváre po dobu asi 10 sekúnd.

Vyšetrenie DNA

Po odbere vzorky ju umiestnite do špeciálneho zasielacieho balenia, ktoré je priložené k DNA kitu a vzorky odošlite do 3-4 týždňov na našu adresu k spracovaniu. V laboratóriach DNA Solutions sú vzorky ihneď zaradené k testovaniu. Testovanie trvá cca 5-10 pracovných dní. Akonáhle sú výsledky k dispozícií, môžete ich získať telefonicky pod vaším ID kódom objednávky, e-mailom (pokiaľ ho uvediete v objednávke) alebo zaslaním na ľubovoľnú adresu – podľa uvedenia na objednávke.

AKO SA RELIZUJE DNA TEST?


Každá osoba má dve kópie každého génu. Jedna kópie pochádza od matky a druhá od otca. To znamená, že celý genetický materiál v našom tele má priamy základ v DNA našich rodičov. Keď potom realizujeme DNA test otcovstva, laboratórium preskúmava "otcovskú" časť DNA dieťaťa a porovnáva ju s genetickým materiálom "predpokladaného otca". Pokiaľ je "predpokladaný otec" i otcom biologickým (skutočným), polovica DNA dieťaťa má preukázateľné spoločné znaky s DNA tohoto "predpokladaného otca". Druhá polovica DNA dieťaťa má rovnako tak spoločné znaky s matkou. Testovanie matky je dobrovoľné -nemusí byť súčasťou vášho testu. Keď testovaná vzorka "predpokladaného otca" nepochádza od biologického otca, nemá ani spoločné znaky s "otcovskou" polovicou DNA dieťaťa. Pokiaľ laboratórium nenájde spoločné znaky DNA, je takýto muž úplne "vylúčený" ako biologický otec dieťaťa. V priebehu DNA testu prebieha porovnanie viacerých oblasti genetického kódu.
Po preskúmaní a porovnaní viac genetických znakov DNA, laboratórium v záverečnej správe úplne presne rozhodne, či ste biologickým rodičom dieťaťa. Výsledné zhodnotenie je jednoduché a zrejmé ÁNO alebo NIE na otázku biologického otcovstva. K tomu je priložená detailná správa popisujúca genetický profil každej testovanej vzorky. Správa obsahuje poznámky, vysvetlivky a prípadné otázky nad interpretáciou použitých pojmov.